image slider

What is Gantry?

Gantry is a comprehensive set of building blocks to enable the rapid development and realization of a design into a flexible and powerful web platform theme.

More Information

Κόσμημα

Κολιέ

Χειροποίητα κολιέ από πεντελικό μάρμαρο.

Σκουλαρίκια

Τεχνοτροπία από αρχαία ελληνικά σχέδια με πρώτη ύλη το μάρμαρο Πεντέλης.

Συλλεκτικά

Συλλογή τεμαχίων σε διάφορες διαστάσεις.

Επισκεφθείτε το e-shop

Ποιοι είμαστε

Helleniculture - Κοσμήματα από πεντελικό μάρμαρο

 

 

Πή­ρα­με ό­λα τα σχέ­δια, τα σχή­μα­τα, τις πα­ρα­στά­σεις και τα σύμ­βο­λα ό­λου του αρ­χαίου ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πε­ντε­λι­κό μάρ­μα­ρο, αυ­τό το σπου­δαίο ο­ρυ­κτό υ­λι­κό α­πό το ο­ποίο έ­χουν σμι­λευ­τεί και κα­τα­σκευα­στεί τα σπου­δαιό­τε­ρα μνη­μεία και α­γάλ­μα­τα του αρ­χαίου πο­λι­τι­σμού, δη­μιουρ­γή­σα­με αυ­τά τα κο­σμή­μα­τα με ά­ρω­μα αρ­χαίου πο­λι­τι­σμού και ση­με­ρι­νής κουλ­τού­ρας. Τα κο­σμή­μα­τα αυ­τά εί­ναι έρ­γα τέ­χνης και τα α­φιε­ρώ­νου­με σε ό­λους τους λα­ούς του πλα­νή­τη που α­γα­πούν και εν­δια­φέ­ρο­νται για τον αρ­χαίο ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­σμό και α­πο­τε­λούν πο­λι­τι­στι­κή και πο­λι­τι­σμι­κή κλη­ρο­νο­μιά.

Φόρεσε...

Φόρεσε κάτι ξεχωριστό
Κάτι Φυσικό και Μοναδικό
Κάτι Σπάνιο και Μεγαλοπρεπές
Φόρεσε Διαχρονικό Άρωμα
Από Αρχαίο Πολιτισμό
Και σημερινή κουλτούρα
Ξεχώρισε Συνδυάζοντας
Το απέραντο κάλος
Την ωραιότητα
Την φυσική ομορφιά
Τον πολιτισμό και την κουλτούρα
Φόρεσε Μοναδικά Κοσμήματα
Φτιαγμένα από
ΤΟ ΠΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Φωτογραφίες

 

 

Με την αγορά ενός κοσμήματος, ο πελάτης αναδεικνύεται σε πρεσβευτή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Hellenic Culture

Αναζήτηση/Search

Μετάφραση

Για να επανέλθετε στην αρχική γλώσσα του ιστοχώρου (Ελληνικά ή Αγγλικά) και εφόσον έχετε μεταφράσει τη σελίδα σε κάποια άλλη γλώσσα, επιλέξτε Greek από την αναδυόμενη λίστα και στη συνέχεια αλλάξτε τη γλώσσα σε Ελληνικά ή Αγγλικά από πάνω δεξιά (σημαίες).

e-Κατάστημα

eshop1

  • Αγο­ρά­στε online
   Επι­σκε­φθεί­τε το η­λεκ­τρο­νι­κό μας κα­τά­στη­μα για α­γο­ρές
  • Όλα τα κο­σμή­μα­τα:
   Με α­να­λυ­τι­κή πε­ρι­γρα­φή, τι­μές και φω­το­γρα­φίες...
  • Πα­ρά­δο­ση:
   Δυ­να­τό­τη­τα α­πο­στο­λής σε πολ­λές χώ­ρες α­νά τον κό­σμο...

Κατάστημα